Monthly Archives

March 2010

Tillgänglighet i Norden

By | Fréttir

Rapport frän en studieresa till de nordiske länderna våren 2006. I denna rapport redogörs för de slutsatser som kan dras när det gäller tillgänglighetsaspekten. Det visade sig att  diskussionen om tillgänglighet är mycket livlig i Norden och att bostadsföretagen blir mer och mer aktiva i dessa frågor. Det är ytterst viktigt för ett företag som Félagsbústadir att följa den diskussion som nu pågår i Norden.

 

Företaget har mycket bra kontakter med de största bostadsföretagen i Norden och har därför goda möjligheter att följa utvecklingen inom bostadssektorn samt insamla exakt information om speciella frågor som spelar roll när det gäller utveckling och förändring i bostadsfrågor och fastighetsskötsel. Tillgänglighetsfrågorna är ett bra exempel på detta.

 

Félagsbústadir:s syfte är att delta aktivt som pionjärer i utvecklingen av dessa frågor på Island.

 

Rapporten kan man se her.

 

Hér er um að ræða sænska þýðingu á skýrslu Þórarins Magnússon um stöðu aðgengismála á Norðurlöndum. Sjá fyrri umfjöllun og skýrsluna sjálfa.