Monthly Archives

November 2016

Fjölgun íbúða hjá Félagsbústöðum hf.

By | Fréttir

Að gefnu tilefni vilja Félagsbústaðir hf. koma á framfæri tölulegum upplýsingum um fjölda og fjölgun íbúða og leigueininga í eignasafni sínu. Í upplýsingunum má finna tölur um fjölgun almennra íbúða sem og þjónustuíbúða og sértækra búsetuúrræða. Einnig er útreiknað hlutfall félagslegra íbúða miðað við mannfjölda í Reykjavík á hverja 1000 íbúa ásamt áætlunum næstu 5 ára.

Upplýsingarnar má nálgast hér á heimasíðunni.

Taka ber fram að í tengslum við kaup Félagsbústaða hf. á sértækum búsetuúrræðum af ríkinu árið 2011 var byrjað að telja þau sérstaklega og flokka í skrám félagsins. Fram að þeim tíma voru þau talin með almennum íbúðum. Almennum íbúðum fækkar því ekki árið 2011 heldur er hætt að telja sértæk búsetuúrræði sem almennar íbúðir.

Leiguíbúðir á vegum sveitarfélaga í lok ársins 2015

By | Fréttir

Yfirlit yfir tölulegar upplýsingar um heildarfjölda leiguíbúða í eigu sveitarfélaga eða félaga í þeirra eigu má nú finna hér á heimasíðunni.

Upplýsingarnar má finna á þessari vefslóð.

Heildarfjöldi almennra félagslegra íbúða var um 3.500 á landinu öllu, þar af um 1.900 íbúðir í Reykjavík í eigu Félagsbústaða hf.

Þess má geta að aðeins í Reykjavík og á Akureyri var fjöldi almennra félagslegra íbúða yfir landsmeðaltali.

 

Tilkynningar í Kauphöll Íslands

By | Fréttir

Árshlutareikningur 2016 fyrir fyrstu 9 mánuði ársins er aðgengilegur á heimasíðu Kauphallar Íslands á þessari vefslóð.

Árshlutareikningur 2016 frá 1.janúar til 30.júní ásamt fréttatilkynningu og lykiltölum er aðgengilegt á heimasíðu Kauphallar Íslands á þessari vefslóð.

Ársreikningur Félagsbústaða hf. fyrir árið 2015 ásamt fréttatilkynningu og lykiltölum er aðgengilegur á heimasíðu Kauphalllar Íslands á þessari vefslóð.

Árshlutareikningur 2015 frá 1.janúar til 30.júní og 9 mánaða milliuppgjör Félagsbústaða er aðgengilegt á heimasíðu Kauphallar Ísland á þessum vefslóðum: Árshlutareikningur 2015 & 9 mánaða milluppgjör 2015.

Ársreikningur Félagsbústaða hf. fyrir árið 2014 ásamt fréttatilkynningu og lykiltölum er aðgengilegur á heimasíðu Kauphallar Íslands á þessari vefslóð.

Árshlutareikningur fyrir fyrstu 6 mánuði ársins 2014 var samþykktur af stjórn Félagsbústaða hf. þann 1.september 2014. Hann er aðgengilegur á heimasíðu Kauphallar Íslands á þessari vefslóð.

Félagsbústaðir hafa að kröfu ársreikningaskrár tekið upp reikningsskil skv. IFRS reikningskilastaðli og var ársreikningur fyrir árið 2013 unninn skv. IFRS.

Ársreikningar fyrir árin 2011 og 2012 hafa verið endurunnir skv. IFRS staðli og eru þeir aðgengilegir á heimasíðu Kauphallar Íslands á þessari vefslóð.

Fjallað var fyrst um málið í nóvember 2013 og er sú frétt aðgengileg hér.

Fyrri fréttatilkynningar á Kauphöll Íslands varðandi rekstur Félagsbústaði hf. má finna á heimasíðu hennar undir fyrirtækjafréttum.

Einnig eru allar fyrri fréttir, auglýsingar og tilkynningar aðgengilegar á vefslóðunum hér að neðan og allir ársreikningar og skýrslur stjórnar eru ávallt aðgengilegir á heimasíðunni.

Auglýsing um innköllun á skuldabréfaflokki FEL 97 1A

Tilkynning um lántöku vegna uppgreiðslu á skuldabréfaflokki FEL 97

Tilkynning um innköllun á skuldabréfaflokki FEL 97 1A

Aðalfundur Félagsbústaða hf. 2014

Aðalfundur Félagsbústaða hf. 2013

Aðalfundur Félagsbústaða hf. 2012

Aðalfundur Félagsbústaða hf. 2011