Monthly Archives

February 2017

Tveir nýir íbúðakjarnar fyrir fatlað fólk í byggingu

By | Fréttir

 

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri tók í dag fyrstu skóflustungu að nýjum íbúðakjarna við Austurbrún 6a. Kjarninn er annar af tveimur sem nú verður ráðist í að byggja.

Austurbrún 6a og Kambavað 5 eru tveir aðskildir íbúðakjarnar sem Félagsbústaðir, velferðasvið Reykjavíkur ásamt ráðgjöfum hafa undirbúið síðustu misseri.

Við þarfagreiningu og frumhönnun var kallað eftir áliti aðstandenda, íbúa og starfsfólks í sértækum húsnæðissúrræðum og fengu þeir að koma með ábendingar við hönnun kjarnanna.

Byggingarnar tvær eru keimlíkar í hönnun enda var valin sú leið að hanna, bjóða út og byggja tvö hús samhliða.

Í hvorum íbúðakjarna eru sex einstaklingsíbúðir auk sameiginlegrar aðstöðu, alls er því um að ræða heimili fyrir 12 einstaklinga. Öllum íbúðunum hefur þegar verið úthlutað.

Rekstur kjarnanna og þjónusta við íbúa verður í höndum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar sem mun leigja húsnæðið af Félagsbústöðum.

Húsin verða byggð úr forsteyptum einingum, en með því móti er framkvæmdatími styttur nokkuð í samanburði við hefðbundnar byggingar. Framkvæmdir eru um það bil að hefjast en afhending húsanna er samkvæmt verksamningi sumarið 2018.

Verkefnin voru boðin út í opnu útboði á vegum Félagsbústaða. Flotgólf ehf. átti lægsta tilboðið í verkið og gengu Félagsbústaðir frá samningi við fyrirtækið um uppbyggingu fyrr á þessu ári. Áætluð afhending verktaka er 1. maí 2018.

Þetta eru tveir af fjórum íbúðarkjörnum sem borgarráð hefur samþykkt að reisa en þegar er búið að byggja kjarna að Þorláksgeisla. Sá fjórði verður byggður í Einholti.

Húsnæðisbætur og sérstakur húsnæðisstuðningur

By | Fréttir

Á greiðsluseðlum sem Félagsbústaðir senda út vegna íbúða sem félagið leigir út, er búið að draga frá bætur sem félagið fær greiddar vegna leiguíbúða, þ.e. almennar húsnæðisbætur frá vinnumálastofnun og sérstakan húsnæðisstuðning frá Reykjavíkurborg.  Bætur eru háðar efnahag leigutaka, en um hann hafa Félagabústaðir ekki vitneskju.  Ef leigutaki hefur ekki sótt um bætur koma þær ekki til frádráttar leigugreiðslu á greiðsluseðli og greiðslubyrði leigutaka hækkar.

Þeir leigutakar sem enn eiga eftir að sækja um húsnæðisbætur frá vinnumálstofnun og/eða sérstakan húsnæðisstuðning frá Reykjavíkurborg eru eindregið hvattir til að gera það strax. 

Í einhverjum tilfellum kann útreikningur bóta að vera skakkur samkvæmt greiðsluseðli.  Félagsbústaðir fengu rangar upplýsingar um bætur leigutaka og sendu í kjölfarið út greiðsluseðla með röngum upphæðum.  Fjárhæðir hafa nú verið leiðréttar eftir kostum með því að breyta kröfufjárhæð í bönkum leigutaka.   Þetta leiðir af sér ósamræmi í útsendum greiðsluseðlum og kröfu í banka.

Í öðrum tilfellum kunna forsendur útreikninga að hafa verið rangt tilkynntar eða skráðar í umsóknum til vinnumálastofnunar og/eða til Reykjavíkurborgar. 

Upplýsingar um útreikninga húsnæðisbóta má nálgast á vef Vinnumálastofnunar undir mínar síður.  Telji leigutakar Félagsbústaða að skekkja sé í útreikningi Vinnumálastofnunar á húsnæðisbótum er þeim bent á að hafa samband við stofnunina í síma 515 4800 eða með því að senda stofnuninni rafpóst á netfangið husbot@vmst.is .

Á vef Reykjavíkurborgar direct.reykjavik.is/sites/all/libraries/calculator/ má með aðstoð reiknivélar reikna út sérstakan húsnæðisstuðning út frá gefnum forsendum.  Telji leigutakar Félagsbústaða að skekkja sé í útreikningi Reykjavíkurborgar á sérstökum húsnæðisstuðningi er þeim bent á að hafa samband við þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar í sínu hverfi. 

Þjónustumiðstöð

Símanúmer

Tölvupóstfang

Árbæjar og Grafarholts

411 1200

arbaer-grafarholt@reykjavik.is

Breiðholts

411 1300

breidholt@reykjavik.is

Grafarvogs og Kjalarness – Miðgarður

411 1400

midgardur@reykjavik.is

Laugardals, Háaleitis og Bústaða

411 1500

laugardalur.haaleiti@reykjavik.is

Miðborgar og Vesturbæjar

411 1600

vmh@reykjavik.is

Þjónustuver Reykjavíkurborgar

411 9000

 

 

Ljóst er að um stóra breytingu er að ræða í allri umsýslu og útreikningi á húsnæðisbótum og við því að búast að þrátt fyrir að vandað hafi verið til undirbúnings gangi innleiðingin ekki alveg hnökralaust fyrir sig.  Þann 10. febrúar 2017 munum við fara yfir leiðréttingar sem kunna að hafa orðið á bótagreiðslum til leigutaka okkar og breyta ógreiddum bankakröfum til samræmis.  Hafi leigutakar ofgreitt til Félagsbústaða mun það koma til frádráttar á næsta greiðsluseðli frá félaginu.

Ég vona að viðskiptavinir okkar sýni þolinmæði meðan á þessum breytingum stendur og bið þá  velvirðingar sem hafa orðið fyrir óþægindum. 

 

 Auðun Freyr Ingvarsson

Framkvæmdastjóri Félagsbústaða hf.

Víxlun reita á greiðsluseðli

By | Fréttir

Sú leiða villa átti sér stað við útprentun greiðsluseðla vegna leigu fyrir febrúar 2017 að fjárhæðir bóta víxluðust.  Sú fjárhæð sem á greiðsluseðlinum er merkt „húsaleigubætur“ er í raun fjárhæð sérstaks húsnæðisstuðnings frá Reykjavíkurborg.  Sú fjárhæð sem á greiðsluseðli er merkt „Sérst. Húsal.b.“ er í raun fjárhæð almennra húsnæðisbóta frá Vinnumálastofnun.

Okkur þykir þetta leitt og biðjum þá afsökunar sem kunna að hafa orðið fyrir óþægindum af þessum sökum.

Auðun Freyr Ingvarsson
Framkvæmdastjóri Félagsbústaða hf.