Category

Fréttir

Tilkynning til leigjenda Félagsbústaða

By | Fréttir

Endurleiga íbúða til ferðamanna

Af gefnu tilefni vilja Félagsbústaðir vekja athygli á því að endurleiga íbúða félagsins til ferðamanna til lengri eða skemmri tíma, að hluta til eða í heild, er með öllu óheimil samkvæmt ákvæðum leigusamninga félagsins og leigutaka og samkvæmt ákvæðum húsaleigulaga. Slík endurleiga samræmist ekki heldur tilgangi hinnar félagslegu húsnæðisaðstoðar sem liggur að baki öllum leigusamningum félagsins, en þar komast færri að en vilja. Búast má við tafarlausri riftun samninga við broti á þessu banni.

Félagsbústaðir fagna 20 ára afmæli

By | Fréttir

Það var líflegt í Tjarnarsal ráðhúss Reykjavíkur síðastliðinn miðvikudag þar sem Félagsbústaðir fögnuðu 20 ára afmæli félagsins ásamt leigutökum og samstarfsfólki. Dagur B. Eggertsson borgarstjóri og Þorsteinn Víglundsson félagsmálaráðherra heiðruðu samkomuna með ávörpum og Ari Eldjárn sá kitlaði hláturtaugar gesta áður en ráðist var á kræsingarnar. Þær voru ekki af verri endanum, heimasmurt flatbrauð með hangikjöti, marsípan tertur ásamt öðru góðgæti.

Hér má sjá myndir frá veislunni.

Félagsbústaðir gáfu út rit í tilefni afmælisins. Hér má nálgast það.

Takk kærlega fyrir komuna.

Starfsfólk Félagsbústaða.

Félagsbústaðir 20 ára

By | Fréttir
Félagsbústaðir bjóða viðskiptavinum sínum og samstarfsfólki til afmælishátíðar í Tjarnarsal ráðhúss Reykjavíkur miðvikudaginn kemur, þann 13. september.  Hátíðin hefst kl 14:00 og stendur til um kl 16:00.  Af þessum sökum verður skrifstofa félagsins lokuð frá kl 12:00 á miðvikudag.
Hlökkum til að sjá ykkur á afmælishátíðinni.
Starfsfólk Félagsbústaða

Hækkun húsaleigu

By | Fréttir

Borgarráð hefur samþykkt 5% hækkun á leiguverði Félagsbústaða og tekur hækkunin gildi 1. ágúst og er sú sama fyrir allar leigueiningar.
Á undanförnum misserum hafa orðið hækkanir á rekstarliðum Félagsbústaða eins fasteignagjöldum og vaxtakostnaði sem hafa haft neikvæð áhrif á rekstur félagsins. Því er þessi hækkun nauðsynleg til að rekstur Félagsbústaða verði áfram sjálfbær.
Samhliða hækkun húsaleigu hefur Reykjavíkurborg samþykkt breytingar á reglum um sérstakan húsnæðisstuðning frá 1. júlí. Það hefur í för með sér að fleiri leigjendur eiga rétt á sérstökum húsnæðisstuðningi og upphæð stuðnings hækkar hjá flestum leigjendum sem eiga rétt á sérstökum stuðningi.
Félagsbústaðir munu senda bréf til leigutaka í byrjun júlí með upplýsingum um breytingu leiguverðs.
Hægt er að skoða reglur Reykjavíkurborgar um sérstakan húsnæðisstuðning og finna tengil á reiknivél á heimasíðu Reykjavíkurborgar http://reykjavik.is/thjonusta/serstakur-husnaedisstudningur

Fréttatilkynning

By | Fréttir

Reykjavík 10. júní 2017

Í tengslum við hækkun leiguverðs hjá Félagsbústöðum og hækkun á sérstökum húsnæðisstuðningi Reykjavíkurborgar vilja Félagsbústaðir koma eftirfarandi á framfæri. 

Félagsbústaðir eru félag að fullu í eigu Reykjavíkurborgar.  Félagið á, rekur og leigir út um 2.500 íbúðaeiningar í Reykjavík, svo sem almennar félagslegar íbúðir, búsetukjarna og þjónustubúðir fyrir aldraða.  Félagsbústaðir eru ekki reknir í hagnaðarskyni og  öllum rekstrarafgangi er varið til að greiða niður lán og til uppbyggingar og viðhalds á íbúðum félagsins. 

Á undanförnum misserum hefur húsnæðisverð almennt hækkað mikið sem hefur neikvæð áhrif á rekstur Félagsbústaða, þar sem hækkun á fasteignamati og fasteignagjöldum þýðir aukin rekstrarkostnað fyrir félagið. Fasteignamat og fasteignagjöld íbúða í eigu Félagsbústaða hafa að saman skapi hækkað langt umfram meðalhækkun í Reykjavík, en fasteignasafn félagsins samanstendur að stórum hluta af litlum íbúðum sem staðsettar eru í hverfum þar sem fasteignamat hefur hækkað mikið. 

Félagsbústaðir voru reknir með miklum hagnaði á síðasta ári, en hann má að langstærstum hluta rekja til hækkunar á fasteignaverði.  Ekki stendur til að innleysa þennan hagnað með sölu eigna eða aukinni skuldsetningu. Þvert á móti er stefna Félagsbústaða að fjölga íbúðum og mæta þannig þeirri miklu eftirspurn sem er eftir húsnæði hjá félaginu.

Hækkun á leiguverði er stillt í hóf en er nauðsynleg til þess að Félagsbústaðir geti áfram sinnt hlutverki sínu og til að tryggja áframhaldandi gott viðhald og þjónustu. Samhliða hækkun leiguverðs Félagsbústaða hækkar sérstakur húsnæðisstuðningur Reykjavíkurborgar bæði til leigutaka félagsins og til þeirra sem leigja á almennum markaði.  Til samans leiða þessar breytingar til þess að greiðslubyrði leigutaka Félagsbústaða helst að jafnaði óbreytt.

Hækkun leiguverðs Félagsbústaða tekur gildi þann 1. ágúst næstkomandi. Leigutakar félagsins eiga von á bréfi frá félaginu um miðjan júlí þar sem innleiðing og áhrif hækkunarinnar á húsaleigu og hækkun húsnæðisstuðnings verður útskýrð nánar.

 

f.h. Félagsbústaða hf.

Auðun Freyr Ingvarsson
Framkvæmdastjóri

 

 

Félagsbústaðir kaupa eignir

By | Fréttir

Í lok árs 2016 keyptu Félagsbústaðir nokkrar fasteignir af
Reykjavíkurborg. Afhending eignanna mun fara fram 1. apríl næstkomandi. 
Ein þeirra eigna sem um ræðir er Hjallasel 55, öðru nafni Seljahlíð.  Þar
taka Félagsbústaðir yfir eignarhald, rekstur og útleigu á um 50 þjónustuíbúðum
fyrir aldraða. Við það verður heildarfjöldi þjónustuíbúða í eigu félagsins um
350 íbúðir. Rekstur þjónustuíbúða í Seljahlíð verður áfram með svipuðu sniði og
þjónustan óbreytt. Fyrirhugaðar eru nokkrar endurbætur á húsnæðinu, jafnt
að  innan sem utan.  Loftræsti- og hitakerfi hússins verða endurbætt,
hugað að bættri lóðaumhirðu, brunavörnum komið í lag og viðhaldi sinnt á ytra
byrði hússins. Þá verða íbúðir hússins útbúnar þannig að þær uppfylli skilyrði
húsnæðisbóta.  Endurbæturnar munu ekki hafa  áhrif á ákvörðun
leiguverðs, sem verður að ári liðnu samræmt við leiguverð á öðrum
þjónustuíbúðum í eigu félagsins.

Sjá nánar hér.

Tveir nýir íbúðakjarnar fyrir fatlað fólk í byggingu

By | Fréttir

 

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri tók í dag fyrstu skóflustungu að nýjum íbúðakjarna við Austurbrún 6a. Kjarninn er annar af tveimur sem nú verður ráðist í að byggja.

Austurbrún 6a og Kambavað 5 eru tveir aðskildir íbúðakjarnar sem Félagsbústaðir, velferðasvið Reykjavíkur ásamt ráðgjöfum hafa undirbúið síðustu misseri.

Við þarfagreiningu og frumhönnun var kallað eftir áliti aðstandenda, íbúa og starfsfólks í sértækum húsnæðissúrræðum og fengu þeir að koma með ábendingar við hönnun kjarnanna.

Byggingarnar tvær eru keimlíkar í hönnun enda var valin sú leið að hanna, bjóða út og byggja tvö hús samhliða.

Í hvorum íbúðakjarna eru sex einstaklingsíbúðir auk sameiginlegrar aðstöðu, alls er því um að ræða heimili fyrir 12 einstaklinga. Öllum íbúðunum hefur þegar verið úthlutað.

Rekstur kjarnanna og þjónusta við íbúa verður í höndum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar sem mun leigja húsnæðið af Félagsbústöðum.

Húsin verða byggð úr forsteyptum einingum, en með því móti er framkvæmdatími styttur nokkuð í samanburði við hefðbundnar byggingar. Framkvæmdir eru um það bil að hefjast en afhending húsanna er samkvæmt verksamningi sumarið 2018.

Verkefnin voru boðin út í opnu útboði á vegum Félagsbústaða. Flotgólf ehf. átti lægsta tilboðið í verkið og gengu Félagsbústaðir frá samningi við fyrirtækið um uppbyggingu fyrr á þessu ári. Áætluð afhending verktaka er 1. maí 2018.

Þetta eru tveir af fjórum íbúðarkjörnum sem borgarráð hefur samþykkt að reisa en þegar er búið að byggja kjarna að Þorláksgeisla. Sá fjórði verður byggður í Einholti.

Húsnæðisbætur og sérstakur húsnæðisstuðningur

By | Fréttir

Á greiðsluseðlum sem Félagsbústaðir senda út vegna íbúða sem félagið leigir út, er búið að draga frá bætur sem félagið fær greiddar vegna leiguíbúða, þ.e. almennar húsnæðisbætur frá vinnumálastofnun og sérstakan húsnæðisstuðning frá Reykjavíkurborg.  Bætur eru háðar efnahag leigutaka, en um hann hafa Félagabústaðir ekki vitneskju.  Ef leigutaki hefur ekki sótt um bætur koma þær ekki til frádráttar leigugreiðslu á greiðsluseðli og greiðslubyrði leigutaka hækkar.

Þeir leigutakar sem enn eiga eftir að sækja um húsnæðisbætur frá vinnumálstofnun og/eða sérstakan húsnæðisstuðning frá Reykjavíkurborg eru eindregið hvattir til að gera það strax. 

Í einhverjum tilfellum kann útreikningur bóta að vera skakkur samkvæmt greiðsluseðli.  Félagsbústaðir fengu rangar upplýsingar um bætur leigutaka og sendu í kjölfarið út greiðsluseðla með röngum upphæðum.  Fjárhæðir hafa nú verið leiðréttar eftir kostum með því að breyta kröfufjárhæð í bönkum leigutaka.   Þetta leiðir af sér ósamræmi í útsendum greiðsluseðlum og kröfu í banka.

Í öðrum tilfellum kunna forsendur útreikninga að hafa verið rangt tilkynntar eða skráðar í umsóknum til vinnumálastofnunar og/eða til Reykjavíkurborgar. 

Upplýsingar um útreikninga húsnæðisbóta má nálgast á vef Vinnumálastofnunar undir mínar síður.  Telji leigutakar Félagsbústaða að skekkja sé í útreikningi Vinnumálastofnunar á húsnæðisbótum er þeim bent á að hafa samband við stofnunina í síma 515 4800 eða með því að senda stofnuninni rafpóst á netfangið husbot@vmst.is .

Á vef Reykjavíkurborgar direct.reykjavik.is/sites/all/libraries/calculator/ má með aðstoð reiknivélar reikna út sérstakan húsnæðisstuðning út frá gefnum forsendum.  Telji leigutakar Félagsbústaða að skekkja sé í útreikningi Reykjavíkurborgar á sérstökum húsnæðisstuðningi er þeim bent á að hafa samband við þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar í sínu hverfi. 

Þjónustumiðstöð

Símanúmer

Tölvupóstfang

Árbæjar og Grafarholts

411 1200

arbaer-grafarholt@reykjavik.is

Breiðholts

411 1300

breidholt@reykjavik.is

Grafarvogs og Kjalarness – Miðgarður

411 1400

midgardur@reykjavik.is

Laugardals, Háaleitis og Bústaða

411 1500

laugardalur.haaleiti@reykjavik.is

Miðborgar og Vesturbæjar

411 1600

vmh@reykjavik.is

Þjónustuver Reykjavíkurborgar

411 9000

 

 

Ljóst er að um stóra breytingu er að ræða í allri umsýslu og útreikningi á húsnæðisbótum og við því að búast að þrátt fyrir að vandað hafi verið til undirbúnings gangi innleiðingin ekki alveg hnökralaust fyrir sig.  Þann 10. febrúar 2017 munum við fara yfir leiðréttingar sem kunna að hafa orðið á bótagreiðslum til leigutaka okkar og breyta ógreiddum bankakröfum til samræmis.  Hafi leigutakar ofgreitt til Félagsbústaða mun það koma til frádráttar á næsta greiðsluseðli frá félaginu.

Ég vona að viðskiptavinir okkar sýni þolinmæði meðan á þessum breytingum stendur og bið þá  velvirðingar sem hafa orðið fyrir óþægindum. 

 

 Auðun Freyr Ingvarsson

Framkvæmdastjóri Félagsbústaða hf.

Víxlun reita á greiðsluseðli

By | Fréttir

Sú leiða villa átti sér stað við útprentun greiðsluseðla vegna leigu fyrir febrúar 2017 að fjárhæðir bóta víxluðust.  Sú fjárhæð sem á greiðsluseðlinum er merkt „húsaleigubætur“ er í raun fjárhæð sérstaks húsnæðisstuðnings frá Reykjavíkurborg.  Sú fjárhæð sem á greiðsluseðli er merkt „Sérst. Húsal.b.“ er í raun fjárhæð almennra húsnæðisbóta frá Vinnumálastofnun.

Okkur þykir þetta leitt og biðjum þá afsökunar sem kunna að hafa orðið fyrir óþægindum af þessum sökum.

Auðun Freyr Ingvarsson
Framkvæmdastjóri Félagsbústaða hf.