Fjárfestatengsl og regluvarsla
Fjárfestatengill er í samskiptum við fjárfesta og tryggir að félagið og rekstur þess sé kynnt fyrir aðilum á markaðnum með skýrum og hnitmiðuðum hætti Fjárfestatengill er Sigrún Árnadóttir, framkvæmdastjóri, sigrun@felagsbustadir.is

Regluvörður sinnir starfi sínu innan þess lagaramma sem gildir um útgefendur fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Regluvörður hefur það hlutverk að hafa almenna umsjón með að reglum um meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja séu fylgt. Regluvörður sér um að setja saman, viðhalda og senda Fjármálaeftirlitinu skrá yfir fruminnherja og tímabundna innherja, auk þess sem hann hefur eftirlit með viðskiptum innherja samkvæmt. Regluvörður er Kristín Guðmundsdóttir, fjármálastjóri, kristin@felagsbustadir.is

Fjárhagsáætlanir
Árlega eru gerð áætlun til næstu fimm ára um rekstur efnahag og sjóðstreymi ásamt útgönguspá fyrir líðandi ár
Áætlun fyrir næsta ár niður á mánuði er útfærð samhliða. Áætlanir eru lagðar fyrir stjórn til samþykktar.

Fimm ára áætlun
Að hausti er uppfærð 5 ára áætlun félagsins og kynnt í formi frumvarps til borgarráðs Reykjavíkur. Í fimm ára áætlun er gert ráð fyrir að ytra umhverfi þróist í takt við sviðsmynd sem settar eru fram af Reykjavíkurborg. Áætlun um þróun eignasafns er unnin í samvinnu við velferðarsvið Reykjavíkurborgar.
Fimm ára áætlun Félagsbústaða má sjá hér.

Fjárhagsáætlun næsta árs
 Eins árs áætlun Félagsbústaða má sjá hér.