Leiguverð eigna er reiknað út frá þremur mismunandi reiknireglum eftir eðli eignar. Leiguverð allra eigna breytist í hverjum mánuði í réttu hlutfalli við breytingu vísitölu neysluverðs til verðtryggingar (472,8) í janúar 2020.

1. Mánaðarleiga (kr./mán.) = Fasteignamat  2017 x leigustuðull/12 mánuðum

Mánaðar leiguverð almennra íbúða Félagsbústaða, sem hafa skilgreint fasteignamat fyrir leigueiningu, er ákvarðað sem einn tólfti af margfeldi gildandi fasteignamats leigueiningar árið 2017 og leigustuðuls fyrir ólík póstnúmer.

Póstnúmer  Leigustuðull 
101, 107 4,76%
103, 104, 105, 108 5,18%
110, 112, 113, 116 5,98%
109, 111 6,11%

Dæmi:

62 fm fasteign í Vesturbæ Reykjavíkur: Fasteignamat  33.000.000 / 12 mánuðum margfaldað með 5% (0.05) = mánaðarleiga 137.500 kr.

59 fm fasteign í Efra Breiðholti: Fasteignamat 20.900.000 / 12 mánuðum margfaldað með 6,41% (0.0641) = mánaðarleiga 111.640 kr.

2.  Mánaðarleiga (kr./mán.) = Fasteignamat 2017 eða kaupverð (það sem lægra er) x leigustuðull/12 mánuðum.

Ef íbúð er nýleg og ekki er til fyrir hana fasteignamat frá árinu 2017 er það áætlað út frá nýrra fasteignamati eignarinnar og þróun fasteignamats í viðkomandi hverfishluta í tíma. Ef um er að ræða nýbyggingu er leiguverð ákvarðað út frá kaupverði og leigustuðli.

Mánaðarleiga (kr./mán.) = 46.682 (fasti) + birt flatarmál x 1.204  kr./ á m2.

3.  Mánaðar leiguverð sértækra búsetuúrræða Félagsbústaða og almennra leigueininga sem ekki hafa fasteignamat er óháð leiguhverfi og er ákvarðað þannig að greitt er fast gjald fyrir hverja leigueiningu auk breytilegs gjalds sem er í réttu hlutfalli við birt flatarmál leigueiningar. Í herbergjasambýlum og íbúðasambýlum er eftir atvikum leigu sameignar deilt milli íbúa og velferðarsviðs í samræmi við reglugerð nr. 370 sem gefin var út af Velferðarráðuneytinu og tók gildi 29. apríl 2016.

Dæmi: Grunnleiga = leigufasti + (fermetraverð x stærð)