Eftirtaldir eru í stjórn Félagsbústaða

  • Haraldur Flosi Tryggvason, stjórnarformaður
  • Laufey Líndal Ólafsdóttir, meðstjórnandi
  • Heiða Björg Hilmisdóttir, meðstjórnandi
  • Framkvæmdastjóri er Sigrún Árnadóttir

Fundargerðir og skýrslur stjórnar er að finna hér.


Stjórnháttaryfirlýsing

Félagsbústaðir leggja áherslu á að viðhafa góða stjórnarhætti með vísan til laga nr. 2/1995 um hlutafélög og Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja sem eru útgefnar af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq Iceland hf. og Samtökum atvinnulífsins. Félagið fylgir einnig ákvæðum er varða stjórnarhætti fyrirtækja í lögum um hlutafélög nr. 2/1995, lögum um ársreikninga nr. 3/2016, samþykktum félagsins og starfsreglum stjórnar félagsins.

Sjá nánar hér.

Samþykktir

Samþykktir Félagsbústaða voru uppfærðar í maí 2019 þar sem upphæð hlutafjár var hækkuð.

Sjá nánar hér.

Stofnsamþykktir

Stofnsamþykktir félagsins eru settar í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995. Félagbústaðir hf. voru stofnaðir 1997 í þeim tilgangi að annast rekstur og útleigu á félagslegum íbúðum Reykjavíkurborgar.

Sjá nánar hér.

Starfsreglur stjórnar

Starfsreglur stjórnar eru settar með vísan til laga nr. 2/1995, um hlutafélög og Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja sem eru útgefnar af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq Iceland hf. og Samtökum atvinnulífsins. Starfsreglur stjórnar skýra störf stjórnar og endurskoðunarnefndar sem er undirnefnd stjórnar. Auk þess skýra þær hlutverk framkvæmdastjóra.

Sjá nánar hér.

Áhættustefna

Áhættustefna félagsins er nauðsynlegur vegvísir að virkri áhættustýringu í rekstri Félagsbústaða. Áhættustefnan felur í sér að:

  • Skuldsetning félagsins verði í sömu mynt og tekjur þess
  • Hlutfall verðtryggðra skulda félagsins sé í samræmi við verðtryggðar tekjur þess
  • Fjárfestingar félagsins verði fjármagnaðar með löngum lánum með greiðsluferli sem ekki raskar jafnvægi í sjóðstreymi þess
  • Meðallíftími lánasafns félagsins sé markvert styttri en áætlaður líftími undirliggjandi fasteignaveða
  • Leiguverð félagsins verði ákvarðað þannig að sjóðstreymi þess sé hverju sinni í jafnvægi og sjálfbært, litið til næstu 2ja ára

Sjá nánar hér.

Eigendastefna

Í eigendastefnu Félagsbústaða hf. er leitast við að skýra hlutverk og ábyrgð eiganda félagsins,
Reykjavíkurborgar, og þátttöku eiganda í ákvörðunum um mikilvæg málefni og stefnumörkun. Þannig
á eigendastefnan að tryggja gagnsæja, faglega og skilvirka stjórnun fyrirtækisins.

Sjá nánar hér.

Innkaupastefna

Stefna Félagsbústaða er að beita markvissum og skipulögðum vinnubrögðum við innkaup og stuðla þannig að gagnsæi og hagkvæmni í rekstri og framkvæmdum á vegum fyrirtækisins.

Sjá nánar hér.

Upplýsingaöryggisstefna

Stefna Félagsbústaða er að gætt sé í hvívetna fyllsta öryggis í meðferð gagna í eigu fyrirtækisins og að gögnin séu rétt og áreiðanleg.

Sjá nánar hér.

Siðareglur

Í reglum þessum er skráð og skilgreind sú háttsemi sem starfsfólk Félagsbústaða sýnir af sér við störf sín.

Sjá nánar hér.

Mannauðsstefna

Markmið mannauðsstefnu Félagsbústaða er að skapa vinnuumhverfi sem laðar að hæft, metnaðarfullt og árangursdrifið starfsfólk þar sem lögð er áhersla á góða þjónustu, virðingu og vellíðan, góðan starfsanda og öfluga liðsheild.

Sjá nánar hér.

Einelti og áreitisstefna

Félagsbústaðir leggja áherslu á heilbrigt og öruggt starfsumhverfi þar sem gildin samvinna, virðing og þjónusta eru í fyrirrúmi og starfsfólk ber sameiginlega ábyrgð á að skapa jákvæðan, hvetjandi og uppbyggilegan starfsanda.

Sjá nánar hér.

Þjónustustefna

Félagsbústaðir eru stærsta þjónustufyrirtæki landsins á leigumarkaði. Félagsbústaðir veita faglega þjónustu við leigjendur og mæta þörfum þeirra fyrir öruggt, heilnæmt og vistlegt húsnæði í aðlaðandi umhverfi.

Sjá nánar hér.

Upplýsinga og skjalastefna

Félagsbústaðir leggja áherslu á að tryggja öryggi gagna, áreiðanleika og aðgengi að þeim.

Sjá nánar hér.

Útvistunarstefna

Félagsbústaðir leggja áherslu á öryggi við útvistun verkefna.

Sjá nánar hér.