Hér getur þú sent inn ábendingu til Innri endurskoðunar ef þú hefur orðið var/vör við hugsanlegt misferli sem snýr að starfsemi Reykjavíkurborgar.