Chat with us, powered by LiveChat

UPPBYGGING OG ÁHERSLUR

Stefna borgaryfirvalda um að 5% íbúða í borginni séu félagslegar leiguíbúðir er liður í því að mæta grundvallarmannréttindum um húsnæði á viðráðanlegu verði og stuðla að betri efnahag, heilsu og auknum tækifærum einstaklinga til samfélagslegrar þátttöku.

Á tímabilinu 2018-2022 er gert ráð fyrir að fjölga íbúðum um 600, þar af 100 fyrir fatlað fólk. Félagsbústaðir kaupa íbúðir í öllum hverfum borgarinnar og er áhersla lögð á að hlutfallið af félagslegu leiguhúsnæði sé sem jafnast í hverfum borgarinnar og að jafnaði er við það miðað að Félagsbústaðir eigi ekki meira en 10% í fjölbýli þar sem eignarhald er dreift.

Fjölgun leiguíbúða Félagsbústaða og áætlanir um uppbyggingu taka mið af áherslum borgaryfirvalda á hverjum tíma, oftast í fjögurra ára tímabilum, þarfagreiningu velferðarsviðs borgarinnar og samþykktum stjórnar Félagsbústaða. Við kaup á íbúðum taka Félagsbústaðir mið af reglum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um viðmiðunarstærðir við afgreiðslu umsókna um stofnframlög.

 

Við kaup á íbúðum er einnig horft til ástands íbúðar og viðhaldsþarfar sameignar, galla í byggingu, skipulags íbúðar, staðsetningu og nærþjónustu. Ekki eru keyptar íbúðir í kjallara og risi m.a. vegna aðgengis og viðhaldsmála. Alla jafna eru ekki keyptar íbúðir með aukaherbergjum í kjallara eða risi, með bílskúrum eða íbúðir á tveimur hæðum.

Fjöldi eignakaupa á tímabilinu 2018-2022

Uppbygging félagslegs leiguhúsnæðis  Félagsbústaða, áherslur og áætlanir  taka mið af áherslum borgaryfirvalda og stjórnar félagsins.  Viðmiði um að  5% íbúða í borginni sé félagslegt leiguhúsnæði hefur verið náð.  Stefnt er að því að framboð á félagslegu leiguhúsnæði aukist í hlutfalli við aukningu íbúða í borginni og fari ekki undir 5%. 

Áhersla er lögð á að hlutfall félagslegs leiguhúsnæðis sé sem jafnast í hverfum borgarinnar en það ræðst þó einnig af framboði, verðlagi og fleiri þáttum. Stefna Félagsbústaða er að kaupa stakar íbúðir í fjölbýlishúsum en einnig byggir félagið lítil  fjölbýlishús sem mæta sérhæfðum þörfum tiltekins hóps fatlaðs fólks.  

Fjöldi íbúða eftir borgarhlutum

Kaup síðustu 10 ára og heildafjöldi eigna

Þann 31.12.2022 voru 3059 eignir í eigu og umsjá Félagsbústaða. Síðastliðinn 10 ár hefur
leiguíbúðum fjölgað um 821. 

Við kaup á íbúðum er horft til fjölmargra þátta m.a. reglna Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um viðmiðunarstærðir, ástands, viðhaldsþarfar, skipulags, staðsetningar, aðgengis auk annarra atriða. 

 

Á árunum 2023 til 2027 er áætlað að nýjum almennum
félagslegum leiguíbúðum fjölgi um 382 auk 125 íbúða fyrir fyrir fatlað fólk. 

Áætlun um kaup hvers árs

Að hverju ertu að leita?