Chat with us, powered by LiveChat

LEIGUVERÐ

Leiguverð Félagsbústaða er almennt reiknað út frá stærð íbúðar, hverfi og fasteignamati en er jafnframt ákvarðað af Velferðarsviði Reykjavíkurborgar og borgarráði.

Leiguverð Félagsbústaða er staðfest af Velferðasviði Reykjavíkurborgar og borgarráði.  Alment er leiguverð eigna ákvarðað út frá fasteignamati, stofnvirði eða föstu gjaldi auk breytilegs gjalds sem er í réttu hlutfalli við birt flatarmál leigueiningarinnar.  Algengast er að fasteignamat sé notað við útreikning leiguverðs. 

Miðað er við þrjár meginreglur við útreikning

 1. Mánaðarleiga (kr./mán.) = Fasteignamat 2017 x leigustuðull/12 mánuðir

  Mánaðar leiguverð almennra íbúða Félagsbústaða, sem hafa skilgreint fasteignamat fyrir leigueiningu, er ákvarðað sem einn tólfti af margfeldi gildandi fasteignamats leigueiningar árið 2017 og leigustuðuls fyrir ólík póstnúmer:

  • 101 og 107 hafa leigustuðul 4,76
  • 103, 104, 105 og 108 hafa leigustuðul 5,18
  • 110, 112, 113 og 116 hafa leigustuðul 5,98
  • 109 og 111 hafa leigustuðul 6,11

  Dæmi:

  62 fm fasteign í Vesturbæ Reykjavíkur: Fasteignamat 33.000.000 / 12 mánuðum margfaldað með 4,76% (0.0476) = mánaðarleiga 130.900 kr.

  59 fm fasteign í Efra Breiðholti: Fasteignamat 20.900.000 / 12 mánuðum margfaldað með 6,11% (0.0611) = mánaðarleiga 106.416 kr.

 2. Mánaðarleiga (kr./mán.) = Fasteignamat 2017 eða kaupverð (það sem lægra er) x leigustuðull/12 mánuðir.

   

  Ef íbúð er nýleg og ekki er til fyrir hana fasteignamat frá árinu 2017 er það áætlað út frá nýrra fasteignamati eignarinnar og þróun fasteignamats í viðkomandi hverfishluta í tíma. Ef um er að ræða nýbyggingu er leiguverð ákvarðað út frá kaupverði og leigustuðli.

 3. Grunnleiga = leigufasti + (fermetraverð x stærð)

   

  Mánaðarleiguverð sértækra búsetuúrræða Félagsbústaða og almennra leigueininga sem ekki hafa fasteignamat er óháð leiguhverfi og er ákvarðað þannig að greitt er fast gjald fyrir hverja leigueiningu auk breytilegs gjalds sem er í réttu hlutfalli við birt flatarmál leigueiningar. Í herbergjasambýlum og íbúðasambýlum er eftir atvikum leigu sameignar deilt milli íbúa og velferðarsviðs í samræmi við reglugerð nr. 370 sem gefin var út af Velferðarráðuneytinu og tók gildi 29. apríl 2016.

Að hverju ertu að leita?