Chat with us, powered by LiveChat

ÁRSHLUTAREIKNINGUR 30.06.2018

Fréttir

Stjórn Félagsbústaða hf. samþykkti árshlutareikning  30.06. 2018 á fundi sínum í dag. Helstu kennitölur reikningsins eru:

  • Rekstrartekjur tímabilsins námu 1.968 millj.kr.
  • Afkoma tímabilsins fyrir fjármagnsliði (EBIT) nam 879 millj.kr. eða 44,7% af rekstrartekjum
  • Matshækkun fjárfestingaeigna fyrir tímabilið nam 1.546 millj.kr.
  • Hagnaður tímabilsins nam 1.367 millj.kr.
  • Virði fjárfestingareigna í lok tímabilsins er 79.933 millj.kr.
  • Eigið fé í lok tímabilsins er 41.623 millj.kr.
  • Eiginfjárhlutfall í lok tímabilsins er 51,9%
  • Vaxtaberandi skuldir í lok tímabils nema 37.079 millj.kr.

Félagsbústaðir eru með skráð skuldabréf í Kauphöll Íslands og fylgir þeim reglum sem gilda um skráð félög. Samþykktir félagsins kveða einnig á um fyrirkomulag ýmissa þátta í starfseminni og eru aðgengilegar á vefsíðu þess ásamt þeim lögum sem gilda um félagið.

Rekstur og afkoma

Rekstrartekjur Félagsbústaða á fyrri helmingi 2018 námu 1.968 millj.kr. og jukust um 12% milli ára en þar munar mest um 5% hækkun leiguverðs sem tók gildi 1. ágúst 2017 og stækkun eignasafnsins.  Rekstur og viðhald eigna hækkar í takt við stækkun og verðlag. Rekstrarhagnaðarhlutfall (EBIT%) er nokkuð lægra en á fyrra ári eða 44,7% s.b.v. 47,4% fyrir sama tímabil 2017.

Eignasafn og efnahagur

Heildareignir félagsins námu 80.203 millj.kr. í lok tímabilsins en þær jukust um 3,3% frá ársbyrjun. Fjárfestingareignir jukust um 3,5% eða 2.667 millj.kr., fjárfest var fyrir 1.122 millj.kr. og matsbreyting nam 1.545 millj.kr.. Ný langtímalán námu 2.072 millj.kr. á tímabilinu, þar af vegna skuldabréfaútgáfu 2.051 millj.kr. og 21 millj.kr. eru stofnframlög frá ríki. Eigið fé hækkaði um tæplega 1,4 milljarða frá ársbyrjun 2018. Eiginfjárhlutfall í lok tímabils var 51,9% en 51,8% í lok árs 2017. Vísað er til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum.

Skuldabréfaútboð

Á síðastliðnu ári var undirbúið skuldabréfaútboð á vegum félagsins.  Með setningu laga nr. 52/2016 er hagkvæmt fyrir félagið að sækja um stofnframlög til að fjármagna stækkun eignasafnsins.  Á móti stofnframlögum, sem í tilfelli Félagsbústaða geta numið allt að 34% af stofnverði, þarf að fjármagna skuldir sem er talið hagstætt af félaginu að gera með útgáfu á skuldabréfum sem skráð eru á skuldbréfamarkaði.  Fyrsta útboð félagsins á skuldabréfum fór fram 11. janúar 2018 og stefnir félagið á að vera reglulegur útgefandi skuldabréfa árinu 2018.

Þróun eignasafns

Félagsbústaðir gengu frá kaupum á 25 fasteignum á fyrri helmingi 2018 en félagið áformar að fjölga leigueiningum um 124 árið 2018. Það verði aðallega gert með kaupum á íbúðum á almennum markaði.  Félagsbústaðir tóku í notkun 2 búsetukjarna fyrir fatlaða einstaklinga nú á vormánuðum.

Nánari upplýsingar veitir:

Auðun Freyr Ingvarsson, framkvæmdastjóri, audun@felagsbustadir, sími 520 1500

Sambýlið við Hagasel 23
Fyrsta opinbera byggingin sem hlýtur Svaninn
Askur
Veglegur styrkur úr Aski mannvirkjasjóði
Opnun á íbúðaskjarna að Vesturgötu 67
Nýr og glæsilegur íbúðakjarni við Vesturgötu
mynd mneð frétt
Breytingar til jöfnunar leiguverðs íbúða Félagsbústaða
Skoflustunga-Brekknaas-1
Hannað með tilliti til þarfa væntanlegra íbúa hússins
image-1
Samningur um nýbyggingu við Brekknaás
merki-fjorflokkarnir
Breytingar á sorphirðu og flokkun
23051902_skoflust_016.t64676b73.m800
Stefnt að 30% minna kolefnisspori við byggingu íbúðakjarna fyrir fatlað fólk

Að hverju ertu að leita?