Chat with us, powered by LiveChat

We ensure the availability of social housing in Reykjavík

All neighborhoods in Reykjavík City have social housing intended for individuals and families with a certain asset limit and low income and also housing for senior citizens and people with disabilities.

 

Um Félagsbústaði

Chat

You can reach us via Live Chat Mondays to Thursdays between 9 and 15 and 9 and 14 on Fridays.

FAQ

Here are our answers to our FAQ

FAQ

Contact us

Send us your inquiry via e-mail and we'll get back to you.

Contact us

How do I rent an apartment at Félagsbústaðir?

1. Application

An applicant who meets certain criteria applies at their district center.

2. Allocation

Applicant is allocated an apartment according to the estimate of the allocation team.

3. Viewing the apartments

Applicant views the apartment and decides whether they will accept it.

4. Handover

A lease agreement is signed at the office of Félagsbústaðir at Þönglabakki 4, and the apartment is handed over to the tenant.

Here are our answers to our FAQ

Do I need to provide a rental guarantee?

No, you do not need to provide a rental guarantee when you sign a lease with Félagsbústaðir.

What is index insurance?

Rental prices at Félagsbústaður are index-linked. This means that rent increases or decreases in accordance with changes in the consumer price index.  

Statistics Iceland calculates the consumer price index according to international standards. It is a common measure of inflation and changes in household spending in the country.

Hvaða persónuupplýsingum safna Félagsbústaðir um þig?

Félagsbústaðir leggja áherslu á að vinna einungis þær persónuupplýsingar sem nauðsynlegar eru í samræmi við þann tilgang sem liggur að baki söfnun upplýsinganna. Ólíkum persónuupplýsingum kann að vera safnað eftir því hvort þú ert sjálf/-ur í samskiptum við félagið eða hvort samskiptin eru fyrir hönd lögaðila. Vinnsla persónuupplýsinga fer samkvæmt framangreindu eftir eðlis þess sambands sem þú átt við Félagsbústaði.

Félagsbústaðir vinna, eins og við á hverju sinni,  einkum eftirfarandi persónuupplýsingar:

 • auðkennis- og samskiptaupplýsingar, s.s. nafn og kennitölu, heimilisfang, tölvupóst og símanúmer,
 • upplýsingar um tengsl einstaklinga við lögaðila sem eru í viðskiptasambandi við félagið, s.s. starfstitill og vinnustaður,
 • samskiptasaga, s.s. upplýsingar úr samskiptum sem þú velur að eiga við okkur, s.s. bréf, tölvupóstar, skilaboð í gegnum vefviðmót eða önnur samskipti,
 • greiðslu- og fjárhagsupplýsingar um einstaklinga sem eiga í leigu- eða viðskiptasambandi við félagið, s.s. upplýsingar um bankareikninga, virðisaukaskattsnúmer og dagsetningar á framkvæmdum eða mótteknum greiðslum og eftir atvikum vanskil,
 • tæknilegar upplýsingar, s.s. IP tölu,
 • stafræn fótspor, s.s. nethegðun,
 • myndefni úr upptökum öryggismyndavéla í og við skrifstofur okkar sem og við leiguhúsnæði og þjónustuíbúðir okkar.

Félagsbústaðir vinna persónuupplýsingar sem flokkast sem viðkvæmar persónuupplýsingar samkvæmt persónuverndarlögunum, s.s. félagsleg- og heilsufarsleg málefni einstaklinga.

Do I need to choose an electricity supplier?

Social housing informs you as a new user of electricity when signing the lease. You then have to choose an electricity supplier within 30 days. If this is not done, Veitur shuts down the electricity supply with associated inconvenience. Selling electricity is considered a competitive product and you can choose between eight parties. On Aurbjargar's website, you can compare costs between these parties as well as get answers to frequently asked questions. Note that the distribution of electricity is in the hands of concessionaires such as Veitur.

Who handles the allocation of Félagsbústaðir apartments?

 Reykjavík City Welfare Department decides who will be allocated Félagsbústaðir’s apartments. For further details here.

Hvenær miðla Félagsbústaðir persónuupplýsingum þínum til þriðju aðila og af hverju?

Félagsbústaðir miðla einungis persónuupplýsingum til þriðju aðila þar sem slíkt er skylt samkvæmt lögum eða ef um er að ræða þjónustuveitanda sem ráðinn er af hálfu Félagsbústaða til þess að vinna fyrirfram ákveðna vinnu. Sem dæmi má nefna aðila sem sjá um upplýsingatækni- og fjarskiptaþjónustu. Í vissum tilvikum geta slíkir aðilar talist vera vinnsluaðilar og gera Félagsbústaðir þá vinnslusamning við viðkomandi aðila í samræmi við kröfur persónuverndarlaga.

Félagsbústaðir gætu einnig deilt persónuupplýsingum með þriðju aðilum þegar slíkt er nauðsynlegt til að vernda brýna hagsmuni félagsins, eins og við innheimtu á vanskilakröfu. 

Ef til þess kemur að vinnsluaðili vinni, þ.m.t. hýsi, gögn fyrir utan Evrópska efnahagssvæðisins (EES svæðið), þá gæta Félagsbústaðir að því að lögmætur grundvöllur sé til staðar samkvæmt persónuverndarlögum.

Félagsbústaðir benda þér á að þegar þú ferð inn á eða hefur samband við okkur í gegnum samfélagsmiðlasíður okkar, þá gæti verið að veitendur samfélagmiðlaþjónustunnar fái aðgang að upplýsingum og hvetjum við þig til að kynna þér vel persónuverndaryfirlýsingar þeirra.

Hversu lengi geymum við persónuupplýsingar um þig?

Félagsbústaðir geyma persónuupplýsingar eins lengi og þörf krefur samkvæmt þeim lögum og reglum sem við eiga í starfsemi félagsins, eða eins lengi og lögmætir hagsmunir félagsins krefjast og málefnaleg ástæða gefur tilefni til. Sem dæmi er myndefni úr öryggismyndavélum varðveitt í að hámarki 30 daga, að þeim tímaliðnum er myndefninu sjálfkrafa eytt nema nauðsyn krefji til að varðveita það til að geta stofnað, haft uppi og eftir atvikum varið réttarkröfur, einkum í dómsmáli.

Félagið hefur afhendingarskyldu á grundvelli laga nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn. Það þýðir að félaginu er óheimilt að ónýta eða farga nokkru skjali sem fellur undir gildissvið laganna, nema með lagaheimild eða sérstakri heimild þjóðskjalavarðar. Gögnum er skilað til Borgarskjalasafns að ákveðnum tíma liðnum samkvæmt reglum þar um.

Frá hverjum safna Félagsbústaðir þínum persónuupplýsingum?

Við söfnum persónuupplýsingum frá þér og í vissum tilvikum eru persónuupplýsingar fengnar með sjálfvirkum hætti, t.d. við notkun heimasíðu okkar. Félagsbústaðir vinna fyrst og fremst með persónuupplýsingar sem veittar eru frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar, sem sér um úthlutun félagslegra leiguíbúða Félagsbústaða. Félagsbústaðir kunna einnig að fá upplýsingar frá öðrum aðilum, s.s. lögmönnum, lögreglu, heilbrigðisstofnunum og einstaklingum.

Lagalegur grundvöllur fyrir vinnslu persónuupplýsinga

Félagsbústaðir vinna persónuupplýsingar byggt á eftirfarandi almennum heimildum samkvæmt persónuverndarlögum:

 • á grundvelli samþykkis einstaklinga, sbr. 1. tl. 1. mgr. 9. gr. Þessi heimild á einkum við í tengslum við markaðsetningu Félagsbústaða. Í þeim tilvikum veitir félagið einstaklingi nánari upplýsingar um þá tilteknu vinnslu persónuupplýsinga sem samþykkið nær til. Einstaklingur getur hvenær sem er dregið til baka samþykki sitt fyrir vinnslu persónuupplýsinga sinna og er þá þeirri vinnslu sem samþykkið nær til hætt. Afturköllun samþykkis hefur þó ekki áhrif á vinnslu persónuupplýsinga fram að afturkölluninni, sbr. 3. mgr. 10. gr. persónuverndarlaga.
 • til að uppfylla samningsskyldu, sbr. 2. tl. 1. mgr. 9. gr. Þessi heimild á einkum við vinnslu persónuupplýsinga í þágu viðskiptasambands félagsins við leigjendur, s.s. vegna samnings um úthlutaða íbúð eða vegna lögfræðiinnheimtu þar sem leiga er ekki greidd.
 • til að uppfylla lagaskyldu, sbr. 3. tl. 1. mgr. 9. gr. Þessi heimild á einkum við í tengslum við gögn sem falla undir lög nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn
 • Til að vernda lögmæta hagsmuni félagsins, sbr. 6. tl. 1. mgr. 9. gr. Þessi heimild á einkum við í tengslum við myndavélaeftirlit á skrifstofum okkar, í félagslegu leiguhúsnæði okkar og í þjónustuíbúðum okkar í eigna- og öryggisvörsluskyni, ásamt innheimtu vanskilakrafna.

Í hvaða tilgangi vinna Félagsbústaðir persónuupplýsingar um þig?

Félagsbústaðir vinna persónuupplýsingar einkum í þeim tilgangi að:

 • geta átt í samskiptum einstaklinga sem eru leigutakar hjá félaginu eða eru í forsvari fyrir lögaðila sem eru í viðskiptasambandi við félagið
 • kanna hvort viðmiðum sé mætt áður en leiguíbúð er úthlutað
 • geta gert og efnt leigusamninga, viðskiptasamninga og aðra samninga sem tengjast daglegum rekstri félagsins
 • gera félaginu kleift að veita þjónustu og sinna samningsskyldum sínum
 • innheimta leigu
 • leggja mat á ástand fasteigna, s.s. í tengslum við mat á viðhaldsþörf
 • uppfylla lagaskyldu sem hvílir á félaginu
 • bregðast við fyrirspurnum, ábendingum og kvörtunum frá einstaklingum
 • markaðssetja þjónustu og vörur félagsins
 • efla og auka gagnsæi í stjórnun félagsins
 • gæta að hagsmunum félagsins og annarra leigutaka
 • tryggja öryggi- og eignarvörslu, m.a. með öryggismyndavélum og eftirlitskerfum

Þegar þú notar heimasíðuna okkar kunnum við að safna upplýsingum um notkun þína, þ.e. frá hvaða vef er komið ásamt gerð vafra og stýrikerfis sem þú notar, tímasetningu og tímalengd heimsóknar og hvaða undirsíður þú heimsækir innan heimasíðu Félagsbústaða. Here má finna frekari upplýsingar um notkun okkar á vafrakökum.

Do I need to notarize my lease?

No, you don't. We are exempt from notarization. You can apply for housing benefits at the Housing and Civil Engineering Agency without having a notarized lease when you rent from Félagbústaðir.

Rafræn vöktun öryggismyndavéla

Rafræn vöktun fer fram með öryggismyndavélum í og við ýmis íbúðarhúsnæði Félagsbústaða fyrir félagslegar leiguíbúðir í öryggis- og eignarvörsluskyni. Þeir einstaklingar sem heimsækja vöktuð íbúðarhúsnæði kunna því að vera teknir upp á mynd. Vinnsla á upplýsingum sem safnast með myndeftirliti byggir á lögmætum hagsmunum Félagsbústaða. Heimild til þessa er í 6. tl. 1. mgr. 9. gr. persónuverndarlaga.

Persónuupplýsingar sem verða til við notkun öryggismyndavéla verða einungis notaðar ef upp koma atvik er varða eignavörslu eða öryggi einstaklinga, s.s. þjófnaður, skemmdaverk eða slys. Þær má ekki afrita eða afhenda öðrum aðila, nema á grundvelli lagaheimildar, samþykki skráðra aðila eða samkvæmt ákvörðun Persónuverndar hverju sinni. Persónugreinanlegar myndupptökur eru því almennt ekki afhentar öðrum en lögreglu og þá ef um slys eða meintan refsiverðan verknað er að ræða. Þá kann myndupptökum jafnframt að vera miðlað í þeim tilgangi að Félagsbústaðir geti stofnað, haft uppi og eftir atvikum varið réttarkröfur. Í þeim tilvikum sem unnið er með myndefni í þeim tilgangi er, eins og nauðsyn krefur, heimilt að veita stjórnendum, lögmönnum og tryggingarfélagi Félagsbústaða og gagnaðila, auk dómstóla, aðgang að myndefninu.

Myndefni sem verður til við notkun öryggismyndavéla eyðist sjálfkrafa eftir að hámarki 30 daga nema nauðsyn krefji til að varðveita það til að geta stofnað, haft uppi og eftir atvikum varið réttarkröfur, einkum í dómsmáli, að því gefnu að lög heimili eða dómsúrskurður eða fyrirmæli þar til bærs stjórnvalds liggi fyrir.

Öryggi persónuupplýsinga og tilkynning um öryggisbrest

Öryggi í vinnslu persónuupplýsinga er Félagsbústöðum mikilvægt og höfum við gripið til viðeigandi tæknilegra og skipulagslegra öryggisráðstafana til að tryggja vernd persónuupplýsinga þinna í takt við stefnu okkar um öryggi, þ.m.t. með viðeigandi aðgangsstýringum.

Komi upp öryggisbrestur sem varðar þínar persónuupplýsingar, og teljist slíkur brestur hafa í för með sér mikla áhættu fyrir frelsi og réttindi þín, munum við tilkynna þér um það án ótilhlýðilegrar tafar. Í þessum skilningi telst öryggisbrestur atburður sem leiðir til þess að persónuupplýsingar þínar glatist eða eyðist, þær breytist, séu birtar eða óviðkomandi fái aðgang að þeim í leyfisleysi.

Réttindi þín?

Með fyrirvara um þau skilyrði sem nánar er fjallað um  persónuverndarlögum, átt þú rétt á að:

 • fá upplýsingar um hvaða persónuupplýsingar félagið hefur skráð um þig og uppruna þeirra, sem og upplýsingar um hvernig unnið er með persónuupplýsingar um þig,
 • fá aðgang að og afrit af öllum þeim persónuupplýsingum sem eru unnar um þig, standi hagsmunir annarra því ekki í vegi, s.s. vegna réttinda annarra sem skulu vega þyngra, eða óska eftir að þær séu sendar til þriðja aðila,
 • fá rangar, villandi eða ófullkomnar persónuupplýsingar þínar uppfærðar og leiðréttar, auk þess að lokað verði fyrir notkun þeirra eða þeim eytt, eftir því sem lög nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn heimila,
 • koma á framfæri andmælum ef þú vilt takmarka eða koma í veg fyrir að persónuupplýsingar þínar séu unnar,
 • upplýsingar um það hvort fram fari sjálfvirk ákvarðanataka, og þá á hvaða rökum slík ákvarðanataka er byggð og endurskoðun á sjálfvirkri ákvarðanatöku,
 • afturkalla samþykki þitt um að Félagsbústaðir megi safna, skrá, vinna eða geyma persónuupplýsingar þínar, þegar vinnsla byggist á þeirri heimild. Afturköllun samþykkis skal ekki hafa áhrif á lögmæti vinnslu á grundvelli samþykkis fram að afturkölluninni.

Viljir þú nýta rétt þinn getur þú sent skriflega beiðni á personuvernd@felagsbustadir.is. Við munum staðfesta móttöku á beiðninni og að jafnaði bregðast við innan mánaðar frá móttöku beiðni. Verði ekki unnt að bregðast við innan mánaðar munum við tilkynna þér um töf á afgreiðslu innan mánaðar. Ekki er innheimt gjald þegar einstaklingar nýta rétt sinn í samræmi við ofangreint, nema í þeim tilvikum sem beiðni telst óhófleg eða augljóslega tilefnislaus.

Þú hefur einnig rétt  til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd sjáir þú ástæðu til þess. Upplýsingar um Persónuvernd má finna á heimasíðu þeirra, www.personuvernd.is.

Hvað er þrifagjald?

Ef þrifum er ábótavant er þrifagjald að upphæð 85.000 krónur innheimt eftir skil íbúðar. Gjaldinu er ætlað að koma til móts við þann kostnað sem fellur til við alhliða hreingerningu framkvæmda af fagaðila.

Hvað er lyklagjald?

Lyklagjald að upphæð 15.000 kr er innheimt ef ekki er skilað a.m.k. einum lykli að öllum hurðum þ.e. inngangshurð, sameign, geymslu, póstkassa og ruslageymslu (ef við á).

How often is the trash removed from my building?

Here you can access Reykjavík City's garbage collection calendar by district. It contains information on both general waste and recycling bins.

What do I do if I want to move to another building?

You apply for a transfer at your service centre. All questions about transfers and the waiting time for moving to another apartment should be directed to the City of Reykjavík’s Welfare Department or to your service centre.

If a transfer has been approved and you have been allocated another apartment, a process similar to the one you went through when you were first allocated an apartment takes over. You should call us and request a viewing of the new apartment. If you accept the new apartment, you should book an appointment for signing the rental agreement. When moving, it is important to change your legal domicile as soon as possible, as well as renew applications for housing benefits and special housing support in accordance with the new address. 

Transfers are subject to fees consisting of a one-time kr. 10.000 fee and a daily fee. The daily fee kr. 2.860 is calculated for each day you keep your previous apartment, after signing a leasing agreement for a new apartment. 

Who should be contacted for projects carried out by the housing association where Félagsbústaðir are in the minority?

Most often, we follow the majority when it comes to approval for improvements and construction of common areas. If the housing association is responsible for the renovation and construction for each apartment, please send us information about the project description and costs by e-mail before construction begins.

We ask to receive all information concerning planned construction and meeting invitations for housing association by e-mail.

Am I entitled to housing benefits?

Yes, in most cases, our tenants are entitled to housing benefits. Further information about applying for housing benefits and applications can be found on the website of the Housing and Construction Authority.  

Housing benefits are paid directly to Félagsbústaðir, and are deducted from the rent. The same applies to the special housing support provided by the City of Reykjavík’s Welfare Department. 

Individuals who are registered as single and live alone may also be entitled to a housing supplement. The grant is paid to the individual. Further information is available on the Social Insurance Administration here.

Who organises the creation of the rental agreement?

Félagsbústaðir’s service consultants handle the rental agreements.

If you have viewed the apartment you were allocated, you can book an appointment for signing the rental agreement Monday to Thursday from 9:00-15:00 and Friday from 9:00-14:00 by telephone at 520-1500.

I am moving, how do I notify Félagsbústaðir?

If you are planning to move elsewhere, please let us know by e-mail. We will guide you through the next steps and when you will need to return the apartment. Please remember that you must empty the apartment, do a light cleaning and give Veitur an electrical reading, before you return the keys to us.

Who should you contact concerning bad conduct or violation of house rules?

If you live in a building where there is a violation of house rules, we would like to hear from you. Send us an e-mail, contact us via online chat or call. We will take note your concerns and react as appropriate. We appreciate being notified.

Who is responsible for and pays for damage to Félagsbústaðir’s apartments?

If you as a tenant or a party connected to you has caused damage, you are responsible and may have to pay repair costs. Damage caused by external factors, e.g. weather, natural disasters or unrelated parties, are the responsibility and cost of Félagsbústaðir.

Who is responsible for maintenance of the area surrounding the buildings?

Félagsbústaðir takes care of the area surrounding the buildings and the common areas in the apartment buildings that we fully own. The housing association in question takes care of the maintenance of the surrounding area and common areas where we own individual properties.  

If the apartment comes with a private garden, the tenant is responsible for general maintenance, i.e. mowing the lawn, clearing the flower beds and clipping trees so that the garden is tidy. The tenant may also have to take care of other types of joint obligations, e.g. cleaning of common areas and supervision of waste storage areas, subject to the agreements of each housing association. If not attended to, Félagsbústaðir reserves the right to have this done at the tenant’s expense.

Is it permissible to rent to tourists or other parties?

The subletting of Félagsbústaðir’s apartments to tourists or other parties, for a longer or shorter period, in part or in full, is prohibited in accord to the provisions of the leasing agreements and the provisions of the Rental Act. Such subletting is also not in line with the purpose rooted the rental agreements of Félagsbústaðir, where fewer people receive assistance than want and need. In the event of a violation of this ban, the immediate termination of the contract can be expected. 

How often is the apartment painted?

Apartments are usually painted every seven to eight years from the time tenants move in, unless there are other reasons, e.g. damage, local conditions and more. Félagsbústaðir’s project managers decide if and when to paint. If you think it’s time to paint your apartment, please contact us and we will look into the matter. 

Can tenants make changes to an apartment?

In general, it is not permitted to make any changes to apartments without the permission of Félagsbústaðir. Of course, it is okay to hang pictures and other light objects on the walls.

Do Félagsbústaðir mark parking spaces for each apartment?

In the case of apartment buildings that are fully owned by the company, parking spaces are generally not marked for specific apartments. 

Where Félagsbústaðir owns individual flats, parking spaces are in accord to the decision the housing association in question.

Do Félagsbústaðir provide P-parking spaces and special signs for residents?

Félagsbústaðir try to ensure a sufficient supply of parking spaces based on the number of tenants with P-certificates and also for guests. 

Special markings on P-parking spaces are subject to the Welfare Department’s assessment of the special needs of P-license holders, and this must be formally applied for to a social worker or service center.

Do Félagsbústaðir provide assistance with transport, waste disposal or other similar things?

No. If you think you have an urgent need or are entitled to financial or other assistance, please contact your social worker.

I received a letter from Motus; what does that mean?

Motus is responsible for collecting overdue rent for Félagsbústaðir.

If you do not pay by the due date, a collection warning will be sent 14 days from the due date for rent. A cost of ISK kr. 863.- is added.

If the rent is still unpaid 28 days after the due date, the rental claim will go to Motus for intermediate collection. The payer is given 7 days to complete the payment or agreement. Failure to respond to a collection warning may result in a eviction process taking over along with increased collection costs. More information can be found on the pay website Motus, Do not do nothing. Motus puts effort into accommodating payers as much as possible and to find solutions that contribute to a successful continued residency. 

Who can I talk to about payments?

Contact us by phone, online chat or by e-mail , and we will look into the matter with you.

What should I do if I want to get a pet animal?

In general, Félagsbústaðir permits the keeping of pet animals on their property, but this is always subject to the consent of other residents in your apartment building and the building’s housing association. It is necessary to obtain the written consent of 2/3 of the residents in the apartment building before you get a pet animal. 

If you have received permission from other residents in the apartment building, it is necessary to apply for a permit for the pet animal and register with the City of Reykjavík. See more information about pet dog keeping og pet cat keeping.

You must take ensure that your pet does not cause danger, inconvenience, uncleanliness, or disturb the peace of your neighbors. Pet dog owners need to remove excrement from the dog immediately and raise the dog so that he does not bark when he is alone at home. Pet dogs must also not be loose in common areas or areas surrounding the building and must be on a leash when they are coming or going from an apartment.

What is the process that begins with repeated housing rules violations?

In case of violation of house rules, the tenant receives a written warning. If the tenant repeatedly violates the house rules, this can lead to the revocation of the government decision and the termination of the tenancy agreement, which requires that the apartment be vacated within a certain deadline. If the tenant does not leave the premises voluntarily following a termination, a court ruling and the intervention of the District Commissioner are required to vacate the premises.

What is included in the housing fund?

In the case where Félagsbústaðir owns single apartments it‘s the decision of the respected Housing associtation to determine the amount of the housing fund which are agreed upon in general meetings each year. Houses that are fully owned by Félagsbústaðir the housing fund is determined by the last year‘s cost 

It is different between apartment buildings what is included in housing fund. What is usually included in housing fund is heating; electricity; care of the garden, e.g. mowing and snow removal; garbage collection; and recycling. Sometimes cleaning is purchased as part of the housing fund, but otherwise the residents share the cleaning of the common area.

If you want to know exactly what is included in the housing maintenance fee in your building, please contact us. 

What can I do if I am worried about the state of my apartment?

If you are worried about the state of your apartment we urge you to contact our service desk via chat, e-mail. or phone and book an appointment for an inspection. 

An employee of the property and maintenance department comes to visit you and assesses the maintenance needs of the apartment.

Why did the amount on my rental invoice change this month?

The rental price of apartments in Félagsbústaðir is index-linked, so rental prices can vary slightly between months.

If there was a significant change in the amount of the rental invoice, the reason may be a change in the amount of housing benefits frá Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun eða special housing support. frá Reykjavíkurborg. 

Please note that a detailed invoice will appear in your online banking. 

I received a warning; what does that mean?

Warnings are sent to tenants following serious violations of housing rules. When we send a warning, we are in contact with social workers and/or other supporters who are involved with the tenant in question, and we always focus on giving the tenant the opportunity to improve their behavior. In the event of repeated and serious violations of housing rules, it can lead to revocation of government decision, termination of the tenancy agreement and a request may be made for the apartment to be vacated within a specified period. Some cases may lead to eviction. 

If you have received a warning, carefully review its content and take into account what it says. Please contact us if anything is unclear. 

What is a service fee and what is included?

Félagsbústaðir collects service fees for service apartments on behalf of the City of Reykjavík.

These include round-the-clock monitoring, security system, management and office management, as well as cleaning of common areas and lounge facilities. 

See tariff here.

What is a payment fee?

A payment fee (IS. greiðslugjald) kr. 200 is a fee charged due to cost of creating bills in your online banking.

How can I obtain more keys to the apartment?

If the apartment is in a building that Félagsbústaðir owns in full, we ask you to contact us. 

If Félagsbústaðir does not own the building in full, i.e. in the case of a single apartment, the tenant goes to the locksmith themselves and requests the additional keys. 

Tenants bear the cost of extra keys themselves. 

How can I get rid of clutter in the common area of my building?

Housing rules state that rubbish should not be left in common areas, e.g. in the stairwell. If this is the case, we ask you to notify us by phone 520-1500 or to email. 

Má ég mæta á húsfundi?

You can attend a housing association meeting in your building but note that you do not have the right to vote like other residents and owners of apartments in the building.

Is window cleaning included in the house fund?

No, in general window washing is not included in the housing fund and Félagsbústaðir do usually not provide such cleaning.

What do I do if my toilet is blocked?

If common blockage clearing methods have not been sufficient, we suggest you contact us and we will resolve the issue.

Is there a common ground for Félagsbústaðir's tenants?

Yes, Blokkin is the Félagsbústaðir tenants’ association. Further information can be found on their Facebook page.

How long do I have to wait for my message to be answered?

We respond to all enquiries and submit them for processing within 24 hours or the next working day. The processing time of enquiries can vary according to their nature, e.g. depending on the nature of the repair request or the complexity of the communication problem in the house in which you live. We assure you that we will process the case as soon as possible and will inform you of the situation as appropriate. 

Do I need to buy insurance if I am a tenant of Félagsbústaðir?

As a tenant, you need to insure your belongings yourself, should you choose to do so. Félagsbústaðir are not liable for any damage to household furniture. The property as such is insured by Félagsbústaðir according to laws to that effect.

Can children over the age of 18 live with the tenant?

Children of tenants who live with them and reach the age of 18 after the allocation may continue to live with the tenant after reaching the age of 18. 

Hvert get ég leitað ef ég hef ábendingu um misferli tengda starfsemi Félagsbústaða?

Here getur þú sent inn ábendingu til Innri endurskoðunar ef þú hefur orðið var/vör við hugsanlegt misferli sem snýr að starfsemi Félagsbústaða.

Is it allowed to park cars without license plates in the parking lot of my building?

Shared parking by apartment buildings owned by Félagsbústaðir is only intended for usable cars. If numberless cars, carts or caravans are stored in car parks, Félagsbústaðir may have them removed at the expense of their owner. In such cases, the notice is affixed to the window of a car parked without permission and the owner is given the opportunity to remove the car within the time specified. Otherwise the car is removed at the owner's expense. Vaka ehf. removes the vehicle and the owner pays for the transport according to the price list when he releases the vehicle from Vaka.

If you live in a building that we own fully, you can let us know about cars without license plates in parking areas by calling 520-1500 or via email.

If you live in a single apartment, contact the housing association in the building where you live.

Can Félagsbústaðir assist me in moving to another apartment?

No. If you wish to move to another building owned by Félagsbústaðir, a so-called transfer, you need to contact a consultant at the center in your neighborhood and fill out a transfer application. Your application will then go on the waiting list if you meet the conditions of Reykjavík City's rules for social rental housing. Tenants who are on the waiting list for transfer are regularly assigned to another housing. The waiting time depends on various factors, e.g. needs and status of the tenant, availability of housing, etc.  

What is an apartment transfer fee?

Milliflutningsgjald er gjald sem reiknast við milliflutning milli íbúða. Milliflutningsgjald skiptist í einskiptisgjald, kr. 30.000, sem bætist við fyrsta mánuð í leigu og er lagt á við undirritun leigusamnings og daggjald, kr. 3.000, fyrir hvern dag sem leigjandi er með fyrri íbúð þar til henni er skilað. Daggjald reiknast frá öðrum degi, sem þýðir að undirriti leigjandi samning um nýja íbúð á mánudegi getur leigjandi skilað íbúð á þriðjudegi án daggjalds en skili hann á miðvikudegi reiknast daggjald upp á kr. 3.000 og heildar milliflutningsgjald verður því kr. 33.000. Leigjendur eiga þess kost að dreifa gjaldinu á allt að sex mánuði.

Is there Tenant Assistance for tenants and landlords?

Yes, here you will find the Tenants' Assistance website, which is run by the Consumers' Association under an agreement with the Ministry of Social Affairs. A lot of information can be found on the website and we encourage tenants to familiarize themselves with it.

Félagslegar leiguíbúðir í janúar 2024

0

Rental units

0

General apartments

0

Service apartments

0

Assisted living

0

Apartments for the homeless

0

Fjölgun íbúða á tímabilinu 2019-2023.

0

Apartements were allocated in the 2022

0 %

Percentage of social housing from Félagsbústaðir in Reykjavík.

0 %

Proportion of tenants who are satisfied with renting from Félagsbústaðir.

News and announcements

What are you looking for?