Chat with us, powered by LiveChat

JAFNVÆGI Í REKSTRI FÉLAGSBÚSTAÐA 2020

Fréttir

Rekstur Félagsbústaða (FB),  sem hafa þann tilgang að tryggja framboð af félagslegu leiguhúsnæði í Reykjavík,  gekk vel á síðasta ári. Félagið leigir út hátt í 3000 íbúðir og á árinu 2020 var fjárfest í 127 nýjum íbúðum. Íbúðir félagsins eru í öllum hverfum borgarinnar og ætlaðar fjölskyldum og einstaklingum undir tilteknum eigna- og tekjumörkum, auk leiguíbúða fyrir aldraða og fólk með fötlun. Nærri lætur að félagslegar leiguíbúðir séu um 5% af íbúðarhúsnæði í borginni og er leiguverð þeirra umtalsvert lægra en á almennum markaði.

Í ársreikningi FB fyrir árið 2020, sem samþykktur var af stjórn félagsins í síðustu viku, kemur fram að tekjur voru 4,7 ma.kr. og jukust um tæp 3,5% milli ára en rekstrargjöld námu 2,5 ma.kr. sem er liðlega 3,6% aukning frá fyrra ári. Rekstur  fasteigna og eignfærður kostnaður vegna þeirra nam rúmlega þremur  milljörðum króna  og fjárfesting í nýjum eignum nam rúmlega 3,8 ma.kr. 

Fjármagnsgjöld lækka um 18%

Í árslok 2020 voru skuldir félagsins 48,7 ma.kr. og höfðu aukist um 7,8% milli ára. Skuldbindingar vegna stofnframlaga ríkis og Reykjavíkurborgar námu 2,9 ma.kr. á árinu sem er aukning um 1,3 ma.kr. frá fyrra ári.  Í skýrslu stjórnar FB kemur meðal annars fram að fjármagnsgjöld Félagsbústaða lækkuðu um 0,2 ma.kr. á árinu 2020 miðað við fyrra ár og námu 1,1 ma.kr. Lækkun fjármagnsgjalda um 18% má rekja til endurfjármögnunar á eldri óhagstæðum lánum og til betri vaxtakjara hjá stærsta lánveitanda félagsins. Eignir Félagsbústaða voru samkvæmt efnahagsreikningi rúmlega 100 ma.kr. í árslok 2020, en þar af nema fjárfestingareignir 99 ma.kr. Eiginfjárhlutfall félagsins í árslok 2020 var 48,6%. Heildarhagnaður félagsins nam 1,4 ma.kr. og skýrist að mestu af hækkun fasteignamats á árinu.

Mikil fjölgun nýbyggðra eigna

Félagsbústaðir eru hlutafélag í eigu Reykjavíkurborgar sem sér um uppbyggingu, eignarhald og rekstur á félagslegu íbúðahúsnæði samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar.  

Á árinu 2020 bættust sem fyrr segir 127 leigueiningar við eignasafn félagsins og eru það mestu íbúðakaup Félagsbústaða á einu ári í meira en áratug. Sigrún Árnadóttir framkvæmdastjóri félagsins segir sérstaklega ánægjulegt að viðbótin við eignasafnið á síðsta ári sé að stórum hluta nýbyggðar íbúðir. Aukning félagslegs leiguhúsnæðis tekur mið af áherslum í uppbyggingaráætlun borgarinnar um félagslegt leiguhúsnæði sem miðar að því að um 5% af íbúðahúsnæði í borginni sé félagslegt leiguhúsnæði og að það dreifist sem jafnast um hverfi borgarinnar.

Á árinu 2020 hófust framkvæmdir við byggingu tveggja sex íbúða húsa, við Árland 10 og Stjörnugróf 11 sem áformað er að ljúki á fyrri hluta 2021. Undirbúin var bygging þriggja minni fjölbýlishúsa við Vesturgötu 67, Rökkvatjörn 3 og Hagasel 23 og verður það síðastnefnda fyrsta Svansvottaða húsið sem Félagsbústaðir byggja.

Í skýrslu stjórnar Félagsbústaða kemur fram að kórónaveirufaraldurinn á árinu 2020 hafði óveruleg áhrif á rekstur félagsins og er ekki talinn ógna rekstri eða efnahag félagsins um fyrirsjáanlega framtíð. Samkvæmt eigandastefnu á rekstur félagsins að vera fjárhagslega sjálfbær.

Hér má nálgast ársreikning Félagsbústaða fyrir árið 2020. 

download
Spennandi og áhugavert starf sviðsstjóra þjónustusviðs hjá Félagsbústöðum er laust til umsóknar
my
Ánægja leigjenda Félagsbústaða með húsnæði og þjónustu eykst milli mælinga
WeAreHiring
Okkur vantar hressan sérfræðing í leigjendamálum
Sambýlið við Hagasel 23
Fyrsta opinbera byggingin sem hlýtur Svaninn
Askur
Veglegur styrkur úr Aski mannvirkjasjóði
Opnun á íbúðaskjarna að Vesturgötu 67
Nýr og glæsilegur íbúðakjarni við Vesturgötu
mynd mneð frétt
Breytingar til jöfnunar leiguverðs íbúða Félagsbústaða
Skoflustunga-Brekknaas-1
Hannað með tilliti til þarfa væntanlegra íbúa hússins

Að hverju ertu að leita?